Zrozumienie Biblii to projekt non-profit założony i finansowany przez wolontariuszy, którzy odczuwają potrzebę dzielenia się Słowem Bożym ze wszystkimi, którzy mają dostęp do Internetu i potrafią czytać.

Publikujemy pytania i dodajemy odniesienia do biblijnych odpowiedzi w dowolnym możliwym języku.

Ale u wszystkich narodów musi być przedtem kazana Ewangielija.

( Marka 13:10 )

Powstrzymujemy się od dodawania nadmiernych komentarzy i wyjaśnień na korzyść tego, aby dzieło Boże z wersetów biblijnych przemawiało do serc czytelników.

Naszym celem nie jest rozpoczęcie publicznych dyskusji na popularne tematy, ale bezpośrednie odniesienie z Biblii do osób szukających odpowiedzi. Chcemy pomóc w znalezieniu odpowiedzi dla tych, którzy utknęli lub byli zdezorientowani tym, co czytają.

We'll try to use a simple and plain language so that everybody will understand.

A mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy,

( 1. Koryntów 2:4 )

Ta strona internetowa nie jest przeznaczona do zastąpienia Biblii. Zachęcamy do samodzielnego czytania i studiowania Słowa Bożego i do odwiedzania naszej strony internetowej, jeśli masz pytania, utkniesz lub masz sytuację życiową, która wymaga zachęty od Boga.

Jeśli masz jakieś uwagi lub uwagi, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej