Why are there so many Christian churches?

Church

Church

There are so many churches in the world, each with a different set of traditions, rituals and beliefs. Which one should we join?

Catholic, Orthodox, Baptist, Lutheran, Methodist, Presbyterian... There are dozens of major christian denominations, and many churches often distantiate themselves from other churches, highlighting differences in rituals and beliefs.

Is it good for Christianity to have different churches, so that one can join the church that fits him most?

The separations between Christian started happening early in the days of Apostle Paul. This is what he wrote to the church at Corinth.

A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jamci jest Pawłowy, a jam Apollosowy, a jam Kiefasowy, alem ja Chrystusowy. Rozdzielonyż jest Chrystus? Azaż Paweł za was ukrzyżowany? Alboście w imię Pawłowe ochrzczeni?

( 1. Koryntów 1:12-13 )

So, let's ask ourselves if Baptists were crucified on the cross for us? Or, you were baptized in the name of Luther?

Christians keep fighting in debates about details on rituals, definition of the trinity, on the God's name, who can be named an apostle... Many philosophers and wise man read the Bible and argue over the meaning of certain verses and chapters. But what our human wisdom can lead us to?

Gdzież jest mądry? Gdzież jest uczony w Piśmie? Gdzież badacz wieku tego? Izali w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego?

( 1. Koryntów 1:20 )

Our human wisdom and the distinguished set of beliefs, even when scraped out of Bible, won't help us.

W on czas odpowiadając Jezus, rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi! żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom.

( Mateusza 11:25 )

Each Christian denomination embraces its own beliefs, establishes policies and rituals for the churches and their leaders to follow. But that all leads to one thing - separation. And how having separate churches impacts Christianity?

Lecz Jezus widząc myśli ich, rzekł im: Każde królestwo rozdzielone samo przeciwko sobie pustoszeje, i każde miasto albo dom, sam przeciwko sobie rozdzielony, nie ostoi się.

( Mateusza 12:25 )

When we walk on a road towards a goal, we do not draw too much attention to the obstacles on our way. We do not focus on discussing the obstacles and different ways of dealing with them. Instead, we keep our eyes on the goal and moving on. The same applies toward discussions about how to cross yourself right, the proper baptism procedure and so on. Do not let these discussions separate us and distract from the main thing.

A proszę was, bracia! przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie były między wami rozerwania, ale abyście byli spojeni jednakim umysłem i jednakiem zdaniem. Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,

( 1. Koryntów 1:10,30 )

So, should we not join any church at all then? No. Joining a church helps you learn the Word of God trough preaching.

Albowiem ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących,

( 1. Koryntów 1:21 )

Remember, that church is not a building, but church is people. God's people and God's temple

Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was?

( 1. Koryntów 3:16 )

As a church member, you need to maintain and ensure the right foundation for your own life, heart and soul - Jesus Christ.

Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus.

( 1. Koryntów 3:11 )

And avoid following particular denominations or individual leaders. Do not act like people of this world.

Albowiem gdy kto mówi: Jam jest Pawłowy, a drugi: Jam Apollosowy, azaż cielesnymi nie jesteście? Bo któż jest, Paweł? Kto Apollos? jedno słudzy, przez którycheście uwierzyli, a to jako każdemu Pan dał. Jam szczepił, Apollos polewał, ale Bóg wzrost dał. A tak, ani ten, co szczepi, jest czem, ani ten, co polewa, ale Bóg, który wzrost daje.

( 1. Koryntów 3:4-7 )

And always be mindful to focus on the main thing - the Christ Jesus, the true image of the one and only one living God.

A tak niech się nikt nie chlubi ludźmi; albowiem wszystkie rzeczy są wasze. Bądź Paweł, bądź Apollos, bądź Kiefas, bądź świat, bądź żywot, bądź śmierć, bądź przytomne, bądź przyszłe rzeczy, wszystkie są wasze; Aleście wy Chrystusowi, a Chrystus Boży.

( 1. Koryntów 3:21-23 )