Why do righteous suffer and wicked flourish? Where is justice?

Judge hammer

In this world we often see that people are not treated fairly. We see righteous suffer and wicked flourish. But why is that? According to the Bible, God gives justice to those who are treated unfairly.

Pan czyni, co sprawiedliwego jest, i sądy wszystkim uciśnionym.

( Psalmów 103:6 )

But if God gives justice, then why are we seeing so much injustice around?

Let's look into the past. We supposed to be just to each other, help and spread love to one another. Instead, we did cruel things before God's eyes here, on Earth.

Albowiem dyjabłom ofiarowali synów swoich, i córki swoje, I wylewali krew niewinną, krew synów swoich, i córek swoich, których ofiarowali bałwanom rytym Chananejskim, tak, że splugawiona była ziemia onem krwi rozlaniem. I zmazali się sprawami swemi, a cudzołożyli wynalazkami swemi. Przetoż zapaliwszy się Pan w popędliwości przeciw ludowi swemu, obrzydził sobie dziedzictwo swoje,

( Psalmów 106:37-40 )

And even in modern times, we're afraid to look at ourselves honestly. Not just at our actions, but also to objectively evaluate our thoughts and wishes. It's very difficult to accept someone's honest feedback on us. Instead, we prefer sweet lie.

Mają w nienawiści tego, który ich w bramie karze; a tym, co mówi rzeczy dobre, brzydzą się.

( Amos 5:10 )

For centuries, we - people - were not judging other people like us, fairly. And our God could not leave that unnoticed. Despite Jerusalem being the city of people who are deeply loved by God, it received the justice like everyone else. We can't keep doing evil things and rely that God will keep forgiving us forever.

Obchodźcie ulice Jeruzalemskie, a upatrujcie teraz, i obaczcie, a szukajcie po ulicach jego, jeźli znajdziecie męża, jeźli kto jest coby czynił sąd i szukał prawdy, a przepuszczę mu.

( Jeremijasz 5:1 )
Nigyby byli nie wierzyli królowie ziemscy, i wszysscy obywatele świata, żeby był miał wnijść przeciwnik, i nieprzyjaciel w bramy Jeruzalemskie. Ale się to stało dla grzechów proroków jego, i nieprawości kapłanów jego, którzy wylewali w pośrodku jego krew sprawiedliwych.

( Treny Jeremijaszowe 4:12-13 )

Because of our injustice towards others, our hate towards truth, our pride and sin, we separated ourself from God, and we separated ourself from justice. We willingly walk away from a lake with crystal clear water, further and further, get thirsty and cry "Where is water? I do not see it!". Where is God, can't he help?

Oto nie jest ukrócona ręka Paóska, aby zbawić nie mogła; a nie jest obciążone ucho jego, aby wysłuchać nie mogło. Ale nieprawości wasze roździał uczyniły między wami i między Bogiem waszym, a grzechy wasze sprawiły, że ukrył twarz przed wami, aby nie słyszał. Bo ręce wasze krwią są zmazane, a palce wasze nieprawością; wargi wasze mówią kłamstwo, a język wasz nieprawość świegoce. Niemasz ktoby się zastawiał o sprawiedliwość, ani jest ktoby się zasadzał o prawdę. Ufają w próżności, a mówią kłamstwo; poczynają ucisk, a rodzą nieprawość. Jaja bazyliszkowe wylęgli, a płótna pajęczego natkali. Ktoby jadł jaja ich, umrze, a jeźli je stłucze, wynijdzie jaszczórka. Płótna ich nie godzą się na szatę, ani się przyodzieją robotami swemi. Uczynki ich są uczynki nieprawości, a sprawa łupiestwa jest w rękach ich. Nogi ich bieżą do złego, i kwapią się na wylanie krwi niewinnej. Myśli ich są myśli nieprawości; spustoszenie i starcie jest na drogach ich. Drogi pokoju nieznają, i niemasz sprawiedliwości w drogach ich; ścieszki swe sami pokrzywili u siebie; każdy, kto po nich chodzi, nie zna pokoju. Dlatego oddalił się sąd od nas, a nie dochodzi nas sprawiedliwość; czekamy na światłość, a oto ciemność; na jasność, ale w ćmie chodzimy. Macamy ściany jako ślepi, a macamy, jakobyśmy oczów nie mieli. Potykamy się w południe jako w zmierzk; w wielkich dostatkach podobniśmy umarłym. Mruczymy wszyscy jako niedźwiedź, jako gołębica ustawicznie stękamy; oczekujemy na sąd, ale go niemasz; na wybawienie, ale dalekie jest od nas.

( Izajasz 59:1-11 )

Yes, we sinned. And yes, we still sin. We've made our mistakes. Yet we can open our hearts toward God, repent and ask for forgiveness. And when we open our hearts for God, let's close them for sin from now on.

Ty tedy, synu człowieczy! mów do synów ludu swego: Sprawiedliwość sprawiedliwego nie wybawi go w dzieó przestępstwa jego, a niezbożny nie upadnie w swojej niezbożności w dzieó, któregoby się odwrócił od niezbożności swojej; także sprawiedliwy nie będzie mógł żyć dla sprawiedliwości swojej w dzieó, któregoby zgrzeszył. Jeźlibym zaś rzekł sprawiedliwemu: Pewnie żyć będziesz, a onby ufając sprawiedliwości swojej czynił nieprawość, żadna sprawiedliwość jego nie przyjdzie na pamięć; ale dla tej nieprawości swojej, którą czynił, umrze. Zasię, rzekęli niepobożnemu: Śmiercią umrzesz, a onby się odwrócił od grzechu swego, i czyniłby sąd i sprawiedliwość, Wróciłby niezbożny zastaw, a co wydarł, oddałliby, i chodziłby w ustawach żywota, nie czyniąc nieprawości, pewnie żyć będzie, a nie umrze. Żadne grzechy jego, któremi grzeszył, nie będą mu wspominane; sąd i sprawiedliwość czynił, pewnie żyć będzie. A wżdy mówią synowie ludu twego: Nie prawa jest droga Paóska, choć onych samych droga nie jest prawa.

( Ezechyjel 33:12-17 )

We can be confident that God will hear us. We can be confident that it's never too late to turn away from our sins and get forgiveness, receive God's grace.

Jako ma litość ojciec nad dziatkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją.

( Psalmów 103:13 )
Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj.

( Objawienie Jana 3:19 )

And without a doubt, justice will prevail, and everyone will receive what they deserve.

Ja Pan, który się badam serca, i doświadczam nerek, tak abym każdemu oddał według drogi jego, i według owocu spraw jego.

( Jeremijasz 17:10 )

However, why do the truly righteous suffer?

Even if we forget the fact that there is not a single sinless person on Earth, we still need to remember that we can't always understand God's ways. While we may understand what is good and evil, we cannot properly apply that knowledge because we do not see the whole picture.

Ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze.

( Izajasz 55:9 )

And we will not always understand why the good people we know are troubled with so many sorrows that occurred in their lives. But let's take a look at some examples in the Bible about those who suffered. If you remember the story about Joseph who was raised from a slave to the second most powerful person in Egypt.

Posłał przed nimi męża, który był za niewolnika sprzedany, to jest Józefa; Którego nogi pętami trapili, a żelazo ścisnęło ciało jego, Aż do onego czasu, gdy się o nim wzmianka stała; mowa Paóska doświadczała go.

( Psalmów 105:17-19 )

Joseph went through many trials before receiving the blessing he's been waiting for. And the trials he received were not necessarily the punishment for his sins, but a necessary learning process that made him qualify for the high position he was going to receive.

Jesus himself suffered in his Earthly life, even though he did not sin.

A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeóstwa.

( Żydów 5:8 )

Some of us lost our parents or dear ones. They died despite us praying to God day and night asking to spare their lives. Why doesn't God hear us?

When our dear ones die, we lose connection with them, we can no longer see them, talk to them, see their smiles, receive an encouraging advice. We see their death as the end where nothing we can do... But God can. Not a single person is dead for God. God hears us and our prayers. He wants good for us, but he also wants good for the ones who we lost.

Sprawiedliwy ginie, a nikt tego do serca nieprzypuszcza; i mężowie pobożni schodzą, a nikt tego nie uważa, że przed przyjściem złego sprawiedliwy zebrany bywa; Że wschodzi do pokoju, a odpoczywa na łożu swojem, ktokolwiek chodzi w uprzejmości.

( Izajasz 57:1-2 )

Do you believe you are being faithful to God, and yet life is very hard on you? Like a loving father, our God is teaching and disciplining us, purifies and getting us ready to receive the gift from God.

Jeźli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom; albowiem któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeźli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, tedy jesteście bękartami, a nie synami. A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich; zaż daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu duchów, abyśmy żyli? Albowiem oni na mało dni, jako się im zdało, nas karali; ale ten ku pożytkowi naszemu na to, abyśmy byli uczestnikami świętobliwości jego. A wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne; lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni.

( Żydów 12:7-11 )
W czem weselicie się teraz maluczko, (jeźliże potrzeba) zasmuceni w rozmaitych pokusach, Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogieó doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci, i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa,

( 1. Piotra 1:6-7 )

We see evildoers having a peaceful life, escaping justice and enjoying many pleasures. Some of them broke our lives and enjoy using others to satisfy their needs. We do not see any judgement applied to them. Yet, we should not think they can escape God's judgement.

Bo nie mają związków aż do śmierci, ale w całości zostaje siła ich. W pracy ludzkiej nie są, a kaźni, jako inni ludzie, nie doznawają. Przetoż otoczeni są pychą, jako łaócuchem złotym, a przyodziani okrutnością, jako szatą ozdobną. Wystąpiły od tłustości oczy ich, a więcej mają nad pomyślenie serca. Rozpuścili się, i mówią złośliwie, o uciśnieniu bardzo hardzie mówią. Wystawiają przeciwko niebu usta swe, a język ich krąży po ziemi. A przetoż na to przychodzi lud jego, gdy się im wody już wierzchem leją, Że mówią:Jakoż ma Bóg o tem wiedzieć? albo mali o tem wiadomość Najwyższy?

( Psalmów 73:4-11 )
Zprawdęś ich na miejscach śliskich postawił, a podajesz ich na spustoszenie. Oto jakoć przychodzą na spustoszenie! niemal w okamgnieniu niszczeją i giną od strachu. Są jako sen temu, co ocucił; Panie! gdy ich obudzisz obraz ich lekce poważysz.

( Psalmów 73:18-20 )
O jako wielmożne są sprawy twoje, Panie! bardzo głębokie są myśli twoje. Człowiek bydlęcy nie zna, a głupi nie zrozumiewa tego,

( Psalmów 92:6-7 )
Nie gniewaj się dla złośników, ani się udawaj za niepobożnymi; Boć nie weźmie złośnik nagrody; pochodnia niepobożnych zgaśnie.

( Przypowieści Salomonowych 24:19-20 )

Remember that God is always fair and just. We do not always understand his ways, and sometimes we are quick to judge others. Instead, let's leave the justice to God, yet doing our best to treat everybody around with respect and love.

Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa, i ratuje ich.

( Psalmów 145:18-19 )
A do Lewiego rzekł: Tummim twoje, i Urim twoje było przy mężu świętym twoim, któregoś kusił w Massa, i z którymeś miał spór u wód Meryba.

( 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Pr 31:8 )